Street workout Dvojitá lavička ľah-sed W02-3

Street workout Dvojitá lavička ľah-sed W02-3

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Tento street workoutový prvok je geniálne vymyslený v tom, že ho môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy
  • ak je za lavičkou priestor, hornú hrazdu môžete využiť ako oporu pri cvičení klikov

Street workout prvok môže byť umiestnený samostatne na mestskom sídlisku, v parku, či ako súčasť športoviska alebo exteriérového fitness parku.

SEGMENTY:
2× lavička ľah - sed

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout prvok W02-3 je certifikovaný podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 550mm
Rozmery: 2 040 × 2 040 × 550 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka 
Počet stanovíšť: 2
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmer dopadovej plochy: 4 040 × 4 040 mm / 16,32 m2

Street Workout zostavy W02 - 3 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout Dvojitá lavička ľah - sed W02-3 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout Dvojitá lavička ľah - sed W02-3 certifikát

Certifikát
na stiahnutie