Street workout Lavička ľah - sed W02-2

Street workout Lavička ľah - sed W02-2

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Tento street workoutový prvok je geniálne vymyslený v tom, že ho môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy
  • ak je za lavičkou priestor, hornú hrazdu môžete využiť ako oporu pri cvičení klikov

Street workout prvok môže byť umiestnený samostatne na mestskom sídlisku, v parku, či ako súčasť športoviska alebo exteriérového fitness parku.

SEGMENTY:
1× nízka lavička

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout prvok W02-2 je certifikovaný podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 510 mm
Rozmery: 1 360 × 680 × 510 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka 
Počet stanovíšť: 1
Cieľová skupina: 140 cm
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmer dopadovej plochy: 3 360 × 2 680 mm / 9,0 m2

Street Workout zostavy W02 - 2 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout Lavička ľah - sed W02-2 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout Lavička ľah - sed W02-2 certifikát

Certifikát
na stiahnutie