Street workout zostava W10 - 1

Street workout zostava W10-1

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Stredne veľká zostava s viacerými rôzne vysokými hrazdami, rebríkmi a rebrinami je doplnená samostatne stojacimi bradlami, dvojitou lavičkou ľah-sed a dvomi paralelnými nízkymi bradlami. Street workout zostava poskytuje možnosti ako precvičiť svalové partie rúk, nôh, chrbta, brucha a hrudníka.

Street workout zostava W10-1 obsahuje lavičku ľah-sed, ktorá je geniálne vymyslená v tom, že ju môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy
  • ak je za lavičkou priestor, hornú hrazdu môžete využiť ako oporu pri cvičení klikov

SEGMENTY:
2× horizontálny rebrík
2× vertikálny rebrík
9× horizontálna hrazda - vysoká
6× horizontálna hrazda - nízka
3× vertikálna hrazda - human flag
1× samostatne stojace bradlá
2× lavička ľah-sed
2× nízke paralelné bradlá

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W10-1 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 350 mm
Rozmery: 8 040 × 7 300 × 2 350 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka 
Počet stanovíšť: 27
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 14 120 × 11 000 mm / 155,32 m2

Street Workout zostavy W10 - 1 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout zostava W10-1 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W10-1 certifikát

Certifikát
na stiahnutie