Street workout zostava W16-2

Street workout zostava W16-2

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Menšia zostava s hrazdami, horizontálnym a vertikálnym rebríkom, bradlami a posilňovacou lavičkou ľah-sed. Street workout zostava poskytuje možnosti ako precvičiť svalové partie rúk, nôh, chrbta, brucha a hrudníka.

Street workout zostava W16-2 obsahuje lavičku ľah-sed, ktorá je geniálne vymyslená v tom, že ju môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy

SEGMENTY:
1× hrazda
1× horizontálny rebrík
1× vertikálny rebrík
1× bradlá
1× lavička ľah-sed

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W16-2 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 410 mm
Rozmery: 4 360 × 3 360 × 2 410 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka 
Počet stanovíšť: 5
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 8 760 × 6 420 mm / 56,23 m2

Street Workout zostavy W16 - 2 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout W16-2 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie