Street workout zostava W18-1

Street workout zostava W18-1

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Menšia zostava s viacerými horizontálnymi hrazdami rôznej výšky, gymnastickými kruhmi a lavičkou ľah - sed. Street workout zostava poskytuje možnosti ako precvičiť svalové partie rúk, nôh, chrbta, brucha a hrudníka.

Street workout zostava W18-1 obsahuje lavičku ľah-sed, ktorá je geniálne vymyslená v tom, že ju môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy
  • ak je za lavičkou priestor, hornú hrazdu môžete využiť ako oporu pri cvičení klikov

SEGMENTY:
2× hrazda - rôzne výšky
1× gymnastické kruhy
1× lavička ľah - sed
1× vertikálny rebrík

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W18-1 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 410 mm
Rozmery: 3 760 × 3 860 × 2 410 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka 
Počet stanovíšť: 5
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 7 380 × 7 260 mm / 53,57 m2

Street Workout zostavy W18 - 1 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout W18-1 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie