Street workout zostava W18

Street workout zostava W18

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Menšia zostava s viacerými horizontálnymi hrazdami rôznej výšky, vertikálnou hrazdou a lavičkou ľah - sed. Street workout zostava poskytuje možnosti ako precvičiť svalové partie rúk, nôh, chrbta, brucha a hrudníka.

Street workout zostava W18 obsahuje lavičku ľah-sed, ktorá je geniálne vymyslená v tom, že ju môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy
  • ak je za lavičkou priestor, hornú hrazdu môžete využiť ako oporu pri cvičení klikov

SEGMENTY:
3× hrazda - rôzne výšky
1× nízka hrazda
1× vertikálna hrazda - human flag
1× lavička ľah - sed
1× vertikálny rebrík

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W18 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 410 mm
Rozmery: 3 460 × 2 460 × 2 410 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka 
Počet stanovíšť: 7
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 6 230 × 5 810 mm / 36,2 m2

Street Workout zostavy W18 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout W18 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W18 certifikát

Certifikát
na stiahnutie