Street workout zostava W23 - 1

Street workout zostava W23-1

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Veľká zostava s horizontálnymi hrazdami rôznych výšok, lavičkou ľah - sed, lezeckými tyčami, bradlami, horizontálnymi a vertikálnymi rebríkmi je doplnená kruhmi a naklonenou rebrinou. Street workout zostava poskytuje možnosti ako precvičiť svalové partie rúk, nôh, chrbta, brucha a hrudníka.

Street workout zostava W23-1 obsahuje lavičku ľah-sed, ktorá je geniálne vymyslená v tom, že ju môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy
  • ak je za lavičkou priestor, hornú hrazdu môžete využiť ako oporu pri cvičení klikov

SEGMENTY:
5× horizontálna hrazda
1× nízka hrazda
2× lezecká tyč 
1× dlhý horizontálny rebrík
1× vertikálny rebrík 
1× naklonená rebrina
1× kruhy 
1× bradlá
1× lavička ľah - sed

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W23-1 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 490 mm
Rozmery: 8 435 × 5 560 × 2 490 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm, HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka
Počet stanovíšť: 14
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 12 135 × 9 060 mm / 109,94 m2

Street Workout zostavy W23 - 1 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout W23 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie