Street workout zostava W25

Street workout zostava W25

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Veľká zostava s horizontálnymi hrazdami rôznych výšok, vertikálnymi hrazdami, bradlami, horizontálnym a vertikálnym rebríkom je doplnená hrazdou s polkruhmi a lavičkou ľah-sed. Street workout zostava poskytuje možnosti ako precvičiť svalové partie rúk, nôh, chrbta, brucha a hrudníka.

Street workout zostava W25 obsahuje lavičku ľah-sed, ktorá je geniálne vymyslená v tom, že ju môžete používať obojstranne:

  • zaprite sa pokrčenými nohami o hornú hrazdu a hlavu majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte hlavu a hrudník ku kolenám
  • rukami sa chyťte hornej hrazdy a nohy majte v spodnej časti lavičky. Priťahujte pokrčené nohy alebo zdvíhajte vystreté nohy
  • ak je za lavičkou priestor, hornú hrazdu môžete využiť ako oporu pri cvičení klikov

SEGMENTY:
12× horizontálna hrazda, rôzne výšky 
2× nízka hrazda
2× vertikálna hrazda - human flag 
1× hrazda s polkruhmi
1× vertikálny rebrík 
1× horizontálny rebrík
1× lavička ľah - sed 
1× bradlá

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W25 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 400 mm
Rozmery: 9 440 × 6 040 × 2 400 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm, HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka
Počet stanovíšť: 21
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 12 740 × 10 620 mm / 135,3 m2

Street Workout zostavy W25 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie

Street workout W25 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W25 certifkát

Certifikát
na stiahnutie